icon envios ENVIAMENTS GRATUÏTS a Catalunya per la compra de packs o caixes senceres

Avis Legal

Dades identificatives

D’acord a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

El present espai web, és titularitat de TERRA FRUITS, SCCL, N.I.F.: F-55.597.256, i domicili a Reus, carrer Joan Oliver, 16-24.

Els usuaris del present espai web podran contactar amb TERRA FRUITS, SCCL, mitjançant comunicació escrita remesa al seu domicili social, indicat al punt anterior, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info@labotigadelmoli.com.

Drets de propietat intel·lectual i industrial. 

Tant el disseny de l’espai web com dels seus codis font, logotips, marques i altres signes distintius que apareixen al mateix, són titularitat de TERRA FRUITS, SCCL, o d’entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. 

Estan prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, posada a disposició del públic i en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits a l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació sols podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa i per escrit de TERRA FRUITS, SCCL, i en tot cas, haurà de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de TERRA FRUITS, SCCL. 

 

Responsabilitat dels continguts

TERRA FRUITS, SCCL, no es fa responsable, amb caràcter general, de l’ús inadequat de l’espai web de la seva titularitat. Els usuaris hauran d’efectuar un ús adequat de l’espai web, d’acord amb les condicions i normativa d’ús anteriors, sense que TERRA FRUITS, SCCL, pugui tenir cap responsabilitat per la utilització indeguda. 

 

Respecte les possibles deficiències tècniques, TERRA FRUITS, SCCL, no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades de la xarxa elèctrica, de la xarxa de connexió de dades, del servidor o de qualsevol prestació.

Respecte a l’accés per part de tercers al seu sistema, TERRA FRUITS, SCCL, adoptarà les precaucions tècniques necessàries amb la finalitat de protegir les dades i la informació a la que s’accedeix, però sense que sigui responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les referides dades.

Respecte a l’exactitud de la informació, les informacions contingudes a l’espai web han estat elaborades exclusivament amb caràcter divulgatiu i no tenen valor oficial, excepte quan així s’indiqui. 

TERRA FRUITS, SCCL, es reserva el dret a realitzar canvis a l’espai web sense previ avís, a l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny de l’espai web.

TERRA FRUITS, SCCL, no serà responsable dels danys i perjudicis que, en el seu cas, es puguin causar a l’usuari amb motiu de l’accés i ús del seu compte per part de tercers, sense autorització.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions i normativa d’ús, es regiran per les normes estatutàries, reglamentàries i per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en tot allò que no estigui previst en aquest avís legal en matèria d’interpretació, validesa i execució. 

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Reus per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions, a excepció dels consumidors i usuaris, als qui els serà d’aplicació el fur corresponent al seu domicili, segons la normativa vigent aplicable. 

 

Juny de 2021